Tem niêm phong không để lại keoNhãn dán không để lại keo, đặc điểm là không để sót lại keo dính, lớp hình và chữ VOID không dính trên bề mặt vật được dán, nhưng bản thân tem sẽ nổi lên hình chữ VOID sau khi đã được bóc gỡ, do đó có tác dụng chống bóc tem, chống mở nắp v.v…CONTACT US

We Serve all the product security printing and anti-counterfeit printing.

The above samples belong to each company and for reference only.

Copyright By HOLO SOLUTION INC. All Rights Reserved

  • Facebook
  • YouTube
  • line-icon

HOLO SOLUTION INC. 

TEL+886 4 8655805

No.200, Ln. 149, Sec. 2, Zhangshui Rd., Puyan Township, Changhua County 516, Taiwan.